Nøtterøy

Nøtterøy er ei øy i Vestfold. Størsteparten av øya utgjør, sammen med Tjøme og flere hundre mindre øyer, Færder kommune. Den nordligste delen av øya, hovedsakelig Kaldnes, tilhører Tønsberg kommune. Øya har et areal på 44,07 km².[ Den er tettest befolka i nord, et område som er en del av tettstedet Tønsberg. De to andre…

Les mer her

GRIMSTAD

Grimstad er en kystkommune i Aust-Agder fylke. Kommunen grenser til Arendal i øst, Froland og Birkenes i nord og Lillesand i vest. Grimstad fikk bystatus i 1816. I 1971 ble de tidligere kommunene Landvik og Fjære slått sammen med Grimstad. Ny brygge ferdig montert av montørene i Telebryggen AS, i det snøen faller og vi vender nesen hjemover. Neste brygge i samme prosjekt blir ferdig påfølgende uke. Telebryggen tar da en etterlengtet ferie, etter en lang…

Les mer her

FLAKVARP, SKIEN

Flakvarp er ei bygd med 50 hus og ca. 150 innbyggere. Bygda tilhørte tidligere Solum kommune, men fra 1964 Skien kommune. Flakvarp ligger ved utløpet av Skienselva i bunnen av Frierfjorden. Flakvarp har en aktiv velforening som er over 50 år. Flakvarp båtforening har 30 båtplasser og planer om utvidelse. Stedet er også med i “Nabo sone”, et prosjekt som skal erstatte nabokjerringa. Det…

Les mer her

Kebony på Snarøya.

Snarøya er en halvøy i indre Oslofjord i Bærum kommune i Akershus. Til Snarøya regnes nå Halden og Langodden, og grensen går mellom det nye Fornebu og det som tidligere het Rolfsøya. Navnet kan komme fra snar (kratt, småskog) eller at det er en snarvei over isen og inn til middelalderens Oslo. Nå er Snarøya…

Les mer her

Aquaguardian

Nytt samarbeid med Aquaguardian, montering av lenser/barrierer. Telebryggen har her lånt bort litt morings ekspertise, dette for gode og trygge fester av barrierer. Aquaguardian prosjekterer og gjennomfører prosjekter for bla. kraft industrien. Denne gangen har telebryggen tatt turen til Åseral, det er en innlands-kommune i Vest-Agder fylke med store hei- og fjellområder. Åseral grenser til…

Les mer her

Telebryggen i nyhetene.

Flott artikkel i Varden om Telebryggen og Herøya motorbåtforening. Artikkelen kan leses i sin helhet her : http://www.varden.no/kjop-tilgang?aId=1.2498761 (betalingsvegg).

Les mer her

Egersund.

Egersund er en kystby i Rogaland fylke, gjerne kalt sørlandsbyen på vestlandet, eller «okka by». I 1998 ble Egersunds tohundreårsjubileum som by (1798-1998) feiret. Egersund ligger i Eigersund kommune, som har 14 346 (SSB, 1. januar 2011) innbyggere, derav bor 11 519 i byen per 1. januar 2017. Byen har en størrelse på 6.62 km². Egersund var…

Les mer her

Lillesand

Lillesand er en kommune og en by i Aust-Agder. Kommunen grenser i vest mot Kristiansand, i nord mot Birkenes, og i nordøst mot Grimstad. I Lillesand kommune bor det 10 700 mennesker, men folketallet øker sterkt sommerstid. Kommunens senter er det gamle ladestedet Lillesand, nå by og tettsted, og her bor de fleste av kommunens innbyggere.…

Les mer her

Vegårshei.

Vegårshei er en kommune i Aust-Agder. Den grenser i nord mot Nissedal og Gjerstad, i øst mot Risør, i sør mot Tvedestrand og i vest mot Åmli. Vegårshei har 1962 innbyggere per juli 2012. Vegårshei ble opprettet som eget formannskapsdistrikt i 1838. Kunden har her fått levert 3stk. tre-brygger med tilhørende jollebommer og landgang. Kjekt og funksjonelt anlegg til mindre båter. Disse bryggene egner…

Les mer her

Nesøya

Nesøya er en øy i Oslofjorden og tilhører Asker kommune. Øya har et areal på ca. 3  km² og er via bro over Grønsund forbundet med fastlandet på Slependen i Asker. Fra Nesøya går det kabelferge over til naboøya Brønnøya. I vintersesongen fra oktober til mai legges det ut en flytebro over sundet. Navnet Nesøya har øya antakelig fått etter gården Nes på fastlandet, som også har gitt navn…

Les mer her