Betongbrygge for roklubb. Spesial produsert betongbrygge med lavt fribord, levert i Oslo. Spesielt tilpasset kajakk, kano og andre lave båt typer.

Les mer her

Lyngør er en gammel uthavn og et lite tettsted som ligger i Tvedestrand kommune i Aust–Agder fylke, omtrent midt mellom Risør og Tvedestrand. Tettstedet ligger fordelt over flere øyer, hvorav en håndfull er bebodd: Holmen, Odden, Lyngøya, Steinsøya og Askerøya. Det er ingen biltrafikk på øyene, men det finnes en rekke oppmurte gangveier. Lyngør nås lettest med båtskyss fra Gjeving, på den…

Les mer her

Heistad Montørene i Telebryggen as bytter fenderstokk på en 20 år gammel betongbrygge, Nye utriggere skal også monteres. Motorbåtforeningen gjør smart i å være tidlig ute. Heistad er et tettbebygd sted ved Eidangerfjorden i Porsgrunn kommune, og området inngår i byen Skien/Porsgrunn. Stedet ligger ca. 9 kilometer sør for Porsgrunn sentrum. Stedsnavnet kommer fra gårdsnavnet…

Les mer her

Herøya Motorbåtforening Herøya er ei halvøy i Porsgrunn kommune i Telemark. Halvøya ligger mellom Frierfjorden i vest og Gunnekleivfjorden i øst. På Herøya ligger det en stor industripark hvor blant annet Yara har fabrikker. Fullgjødselproduksjonen på Herøya startet i 1929. Herøya Industripark er en av norges største industriparker. Den strategiske beliggenheten ved kysten helt i…

Les mer her

Nøtterøy er ei øy i Vestfold. Størsteparten av øya utgjør, sammen med Tjøme og flere hundre mindre øyer, Færder kommune. Den nordligste delen av øya, hovedsakelig Kaldnes, tilhører Tønsberg kommune. Øya har et areal på 44,07 km².[ Den er tettest befolka i nord, et område som er en del av tettstedet Tønsberg. De to andre…

Les mer her

Grimstad er en kystkommune i Aust-Agder fylke. Kommunen grenser til Arendal i øst, Froland og Birkenes i nord og Lillesand i vest. Grimstad fikk bystatus i 1816. I 1971 ble de tidligere kommunene Landvik og Fjære slått sammen med Grimstad. Ny brygge ferdig montert av montørene i Telebryggen AS, i det snøen faller og vi vender nesen hjemover. Neste brygge i samme prosjekt blir ferdig påfølgende uke. Telebryggen tar da en etterlengtet ferie, etter en lang…

Les mer her

Flakvarp er ei bygd med 50 hus og ca. 150 innbyggere. Bygda tilhørte tidligere Solum kommune, men fra 1964 Skien kommune. Flakvarp ligger ved utløpet av Skienselva i bunnen av Frierfjorden. Flakvarp har en aktiv velforening som er over 50 år. Flakvarp båtforening har 30 båtplasser og planer om utvidelse. Stedet er også med i “Nabo sone”, et prosjekt som skal erstatte nabokjerringa. Det…

Les mer her

Snarøya er en halvøy i indre Oslofjord i Bærum kommune i Akershus. Til Snarøya regnes nå Halden og Langodden, og grensen går mellom det nye Fornebu og det som tidligere het Rolfsøya. Navnet kan komme fra snar (kratt, småskog) eller at det er en snarvei over isen og inn til middelalderens Oslo. Nå er Snarøya…

Les mer her

Nytt samarbeid med Aquaguardian, montering av lenser/barrierer. Telebryggen har her lånt bort litt morings ekspertise, dette for gode og trygge fester av barrierer. Aquaguardian prosjekterer og gjennomfører prosjekter for bla. kraft industrien. Denne gangen har telebryggen tatt turen til Åseral, det er en innlands-kommune i Vest-Agder fylke med store hei- og fjellområder. Åseral grenser til…

Les mer her

Flott artikkel i Varden om Telebryggen og Herøya motorbåtforening. Artikkelen kan leses i sin helhet her : http://www.varden.no/kjop-tilgang?aId=1.2498761 (betalingsvegg).

Les mer her