Fredrikstad

Fredrikstad er en kommune i landskapet Østfold i Viken fylke på Østlandet i Norge. Den har 82 000 innbyggere. Den er således Østfolds største, Østlandets tredje største by og Norges sjuende største kommune målt i antall innbyggere. Fredrikstad karakteriseres ofte som Norges første renessanse by, med kvartaler avgrenset av gater anlagt i et regelmessig mønster. Fredrikstad kommunes areal er 559 kvadratkilometer. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og…

Les mer her

Grimstad

Grimstad er en kystkommune i Agder fylke. Kommunen grenser til Arendal i øst, Froland og Birkenes i nord og Lillesand i vest. Grimstad fikk by status i 1816. I 1971 ble de tidligere kommunene Landvik og Fjære slått sammen med Grimstad. Byen ligger på vestsiden av Groosefjorden, og bebyggelsen strekker seg nordover inn i Fjære. Grimstad er et viktig handels- og servicesenter, og en viktig skoleby med videregående skoler og Høgskolen i Agder med ingeniør- og naturforvalterutdanning, Telenor Kompetanse (tidl.…

Les mer her

Veierland

Veierland er ei øy som ligger i Færder kommune i Vestfold og Telemark. Fram til 1. januar 1965 tilhørte øya Stokke kommune. Veierland ble overført til Nøtterøy kommune etter de fastboendes eget ønske. Det er en fastboende befolkning på ca. 150 mennesker, fordelt på ca. 60 helårsboliger. Det er ca. 450 ferieboliger og hytter på øya. Pr. 1. januar 2012 var det registrert 158 fastboende…

Les mer her

Åbyfjorden, Stathelle

Denne gangen har montørene i Telebryggen vært i hjemmetraktene, nærmere bestemt: Åbyfjorden. Det er en liten fjord i Bamble kommune i Telemark. Den er ca. 3 km lang, og munner ut sørvest i den større Rognsfjorden som ligger ytterst i Langesundsbukta. Åbyfjorden strekker seg inn til Åbyelva ved Åby, og den største øya i denne lille…

Les mer her

Tonstad

Tonstad er et tettsted og administrasjonssenteret i Sirdal kommune i Vest-Agder. Tettstedet har 894 innbyggere per 1. januar 2018, og ligger i nordenden av Sirdalsvannet omtrent 57 kilometer nord for Flekkefjord og 55 kilometer nordøst for Egersund. Tonstad var tidligere egen kommune fra 1905 til 1960. Kunden har i dette tilfelle valgt å bytte en gammel betong/tre brygge med en kraftigere betongbrygge. Det kan stå ganske hardt på i Sirdsalsvannet. Mer informasjon…

Les mer her

Lillesand

Telebryggen bytter her en eksisterende brygge med en ny betong/tre brygge. Se linken under for mer informasjon. Telebryggen er fortsatt i full sving, og ser frem til flere store prosjekter i tiden fremover. https://telebryggen.no/produkter/betong-tre/. Lillesand er en kommune og en by i Aust-Agder. Kommunen grenser i vest mot Kristiansand, i nord mot Birkenes, og i…

Les mer her

Risør Båtsenter

Risør båtsenter, har valgt Telebryggen AS som leverandør, av ny og flott havn. Dette er et perfekt utganspunkt for båtfolket i Risør og omegn. Risør er en kommune i Aust-Agder fylke. Den ligger mot Skagerrak og grenser i sørvest mot Tvedestrand, i nordvest mot Vegårshei og Gjerstad og i nordøst mot Kragerø. Administrasjonssenteret i kommunen er tettstedet Risør, som har 4625 innbyggere per 1. januar 2018. I 1964 ble bykommunen…

Les mer her

Lyngdal

Lyngdal er en kommune og by i Vest-Agder og er landets tredje sørligste kommune. Lyngdal grenser til Farsund i vest, Kvinesdal og Hægebostad i nord, og Audnedal og Lindesnes i øst. Lyngdal strekker seg bokstavelig talt fra hav til hei. Det sørligste punktet i kommunen er Bispen helt ytterst i skjærgården, ikke langt fra Lindesnes fyr, mens det nordligste punktet er ved grensen til Hægebostad kommune. Dette er en…

Les mer her

Ulesund

Ormerfjorden (også skrevet Ormefjorden) er en fjord i Porsgrunn kommune i Telemark. Den er cirka fire kilometer lang, og står i forbindelse med Eidangerfjorden via Ulesund og Løvøysundet. Største øya i denne fjorden er Løvøya, som er skilt fra Sandøya av det smale Løvøysundet. Kunden har her valgt en flott liten betong/tre brygge. Kombinasjonen  betong/tre brygger er stødige på vannet , de flyter godt og den…

Les mer her

Larkollen

Larkollen er et tettsted i Rygge kommune i Østfold. Tettstedet har 1 624 innbyggere per 1. januar 2018. Larkollen ligger ved Oslofjorden, sørvest i Rygge kommune omtrent 14,5 kilometer sørvest for Ryggebyen. Til Larkollen hører også øyene Kollen og Eldøya. Øya Store Sletter regnes også å tilhøre til Larkollen selv om den, sammen med sine to søsterøyer Midtre og Søndre Sletter, ligger i Råde kommune. Eldøya preges av en særegen fauna og et rikt fugle- og…

Les mer her