Nordre Jarlsberg brygge

Telebryggen AS har ferdigstilt nok en utbygging på Nordre Jarlsberg brygge, takk for samarbeidet!