Trebrygge

Skal du ha en trebrygge kan du velge mellom to modeller som begge kommer i mange ulike størrelser.

Trebrygge for rolige farvann og innsjøer

Har du behov for en trebrygge på et tjern eller i et område med rolig sjø? Med vår minste trebrygge får du en god løsning for små tjern og den kan også fungere som ilandstigningsbrygge på hytta. Skal du ha en trebrygge kan du velge mellom to modeller som begge kommer i mange ulike størrelser.

For at en slik trebrygge skal ha høy oppdrift og god stabilitet har vi plassert flyteelementer i båser i hele flaten av bryggen. Alle bærende konstruksjoner består av trykkimpregnert furu og toppdekket består av 28 mm furubord.

Som ekstrautstyr til din trebrygge kan du blant annet få strøm- og vannpullerter, markeringslys, fendring, badestiger og redningsleidere. I tillegg til trebrygger produserer vi også utriggere, betongbrygger, private og profesjonelle havner og fastbrygger.

Dersom du ønsker mer informasjon eller vil bestille en trebrygge, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på telefon eller e-post.